Pozyskiwanie funduszy unijnych | Assiduus Dotacje
16086
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16086,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Pozyskiwanie funduszy unijnych

Pozwól, aby eksperci pokazali Ci, jak pozyskać dofinansowanie z funduszy unijnych na Twój projekt

Zastanawiasz się, dlaczego jedni są w stanie pozyskać nawet  5-10 mln zł w formie dotacji unijnych, a inni nie otrzymują ani grosza?

A może martwisz się, jak napisać wniosek, który bez problemu otrzyma dofinansowanie?

W tym momencie możemy tylko powiedzieć, że czytając dalej na pewno dowiesz się, jak pozyskać dotacje z funduszy unijnych na rozwój swojej firmy.

Dotacje unijne są możliwe do pozyskania, jednak tylko wówczas, gdy wiesz :

 • gdzie aplikować,
 • co dokładnie napisać we wniosku,
 • jak przygotować dokumentację do konkursu.

Dotacje unijne są łatwe do skonsumowania, jednak tylko wówczas, gdy wiesz:

 • jak prowadzić projekt,
 • na co zwracać uwagę przy jego realizacji,
 • jak rozliczać wydatki,
 • jak przygotować się do jego kontroli.

assiduus dotacje unijne logo

assiduus dotacje unijne logo

Gdy masz tę wiedzę, otrzymanie dotacji nie jest jeszcze może gwarantowane, ale na pewno dużo bardziej prawdopodobne. Coś o tym wiemy, ponieważ nasz zespół pozyskał  niemal ponad 50 mln zł bezzwrotnych dotacji (tylko w okresie programowania 2007-2013) oraz przeszedł  z sukcesem przez ok. kilkudziesięciu kontroli projektów.

… ostatnia szansa?

Obecnie zaczynający się okres programowania jest ostatnim tak dużym budżetem, jaki przewiduje dla naszego kraju Unia Europejska. I prawdopodobnie ostatnim, w którym dostępne będą bezzwrotne dotacje dla firm. Ten okres obejmuje lata 2014-2020. Jednak czy dofinansowanie unijne to jedyna forma pozyskania kapitału na biznes? Czy można inaczej…

… skutecznie pozyskać fundusze unijne!

Fundusze Verture Capitals, Aniołowie Biznesu to oczywiście ważne źródła kapitału dla biznesu, jednak w przeciwieństwie do bezzwrotnych dotacji, niosą za sobą pewne konsekwencje w formie utraty części kontroli nad biznesem oraz zysków. Można też skorzystać ze zwrotnych funduszy, w tym preferencyjnych – udostępnionych w ramach budżetu unijnego na kolejne lata – środki te trzeba będzie jednak zwrócić w całości…

Doradztwo unijne w sprawie pozyskiwania funduszy

w skutecznym pozyskaniu bezzwrotnych
dotacji unijnych

w przejściu krętej drogi od koncepcji projektu do
jego rozliczenia i kontroli końcowej

Etapy doradztwa w sprawie pozyskania funduszy unijnych

 • pomagamy wybrać właściwą strategię projektu,
 • dobieramy właściwy konkurs,
 • pomagamy w opracowaniu harmonogramu wydatków projektu,
 • przygotowujemy biznesplan projektu tak w części merytorycznej jak i finansowej,
 • przygotowujemy studium wykonalności inwestycji gdy konkurs tego wymaga,
 • przygotowujemy dokumentację techniczną projektu,
 • piszemy  profesjonalny wniosek o dotację,
 • pomagamy zdefiniować wskaźniki,
 • prowadzimy wniosek na etapie oceny,
 • przygotowujemy dokumentację do umowy o dofinansowanie,
 • pomagamy rozliczyć dotację unijną,
 • uczestniczymy w kontrolach naszych projektów.

Przy pracy nad projektami w poprzednim okresie programowania stało się jasne, że efektywny i skuteczny może być tylko zespół specjalistów – specjalizacje konieczne do pisania skutecznych wniosków obejmują wiele dziedzin:  ekonomię, prawo, marketing, analizę finansową, branże techniczne w zależności od tematyki projektu, a przede wszystkim koordynatora projektów dotacyjnych. Nasz zespół reprezentuje te specjalizacje. Jedynie w zakresie merytorycznego zakresu projektu konieczne jest wsparcie i zaangażowanie ze strony wnioskodawcy.

assiduus dotacje unijne logo
Jakie są efekty pracy zespołowej ?

Przygotowane przez nas projekty cechują się wysoką jakością treści tak od strony technicznej jak i merytorycznej oraz koncepcyjnej. Są spójne, logiczne i przede wszystkim przemyślane pod kątem kryteriów wg których urzędnicy oceniają projekty. To z kolei znajduje bezpośrednie przełożenie na wysoką ocenę wniosków i bardzo duże szanse pozyskania dofinansowania. Nasza skuteczność w minionym okresie dofinansowań to ponad 75%. Zdecydowana większość opracowanych przez nas wniosków zakończyła się zakontraktowaniem dotacji dla firm naszych Klientów.

Walczymy do końca…

O każdy projekt walczymy do końca – gdy pojawią się trudności, choć są one na porządku dziennym – nie poddajemy się! Jeden z ostatnich naszych wniosków otrzymał negatywną ocenę merytoryczną, co teoretycznie powinno go całkowicie zdyskwalifikować. Podjęliśmy jednak polemikę z instytucją oceniającą i po złożeniu protestu – pod wpływem przedstawionej argumentacji – już po tygodniu wniosek przywrócono do oceny. Gdybyśmy się wtedy poddali, przyjmując argumentację ekspertów oceniających – klient nie cieszyłby się dziś z ponad 2 milionowej dotacji jaką otrzymał na swoją inwestycję.

Pamiętaj: Nie ma straconych szans!

Trafiają do nas klienci, których projekt nie otrzymał dofinansowania w ramach funduszy unijnych we wcześniejszych konkursach. Mówimy wówczas : „Nie ma straconych szans!”, siadamy, analizujemy, poprawiamy lub piszemy od nowa – w zależności od jakości dostarczonego materiału… Efekt? Najczęściej sukces, klient otrzymuje wsparcie finansowe, o które wnioskował.

Mała część definicji, które powinieneś poznać,
chcąc uzyskać dotacje unijne:

EFRREuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFSEuropejski Fundusz Społeczny
— to one są źródłem pieniędzy dla programów operacyjnych
IWInstytucja Wdrażająca, jest ich sporo dla różnych typów programów np.:
1. PARPPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
2. NCBiRNarodowe Centrum Badań i Rozwoju (dość ważne w nadchodzącym okresie 2014-2020)
3. NFOŚNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska,
4. Urząd Marszałkowskidla programów regionalnych
— to one nadzorują realizację poszczególnych działań, ogłaszają konkursy, rozpatrują wnioski, czasem też rozliczamy tu projekty.
RIFRegionalne Instytucje Finansujące PARP-u (tam składamy wnioski i zazwyczaj rozliczamy projekty) – na śląsku dotychczas był nią GARR (dla programów ogólnopolskich)
GARRGórnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego  w Katowicach
 SCPŚląskie Centrum Przedsiębiorczości – to agencja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego do obsługi programów unijnych dla przedsiębiorstw w ramach RPO WSL
RPO WSLRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Program Operacyjnyprogram w którym dystrybuowane są środki na określone cele – podzielony na działania , a w działaniach na poszczególne priorytety (wszystkie konkursy realizowane są w ramach jakiegoś priorytetu)
Kryteria wyboru projektówzasady wg których oceniane są wnioski (zasady oceny / przyznawania punktacji / kontekst oceny / itp.)
Koszty kwalifikowanekoszty na jakie można uzyskać dotację
Poziom wsparciamax. poziom procentowy do jakiego można uzyskać dofinansowanie – zgodnie z mapą pomocy regionalnej
Mapa pomocy regionalnejpodział Polski (województwami) na 3 kategorie : silne, średnie, słabe – dla każdej kategorii obowiązuje inny poziom wsparcia

Tak, tych definicji i pojęć jest naprawdę sporo – ale spokojnie – nie musisz ich wszystkich znać.
Kiedy podejmiesz współpracę z nami, przeprowadzimy Cię przez zawiłe procedury.

Jak konkretnie przejść od pomysłu do dotacji unijnej?

Podejmując z nami współpracę przy pisaniu wniosku i tworzeniu projektu zostaniesz poprowadzony krok po kroku przez wszystkie niezbędne etapy, a na końcu będziesz się mógł cieszyć pozyskanym kapitałem. Tak to wygląda w przypadku 89% firm współpracujących z naszym zespołem.
Nim zaczniemy współpracę, wspólnie oceniamy czy Twój projekt ma szansę na uzyskanie punktacji rokującej otrzymanie dofinansowania w ramach funduszy unijnych. Jeśli tak jest – umawiamy się na spotkanie. Na spotkaniu ustalamy warunki współpracy.

Cena za pozyskanie dotacji jest wartością procentową od pozyskanej dotacji (success fee) i ZAWSZE USTALANA JEST INDYWIDUALNIE, a uzależniona jest od wielu czynników, takich jak:

 • Wielkość przedsiębiorcy – mikro, mały, średni, inny,
 • Rodzaj projektu – inwestycyjny, promocyjny, badawczy, inny,
 • Nakład pracy potrzebnej do przygotowania wniosku (zmienny przy różnych programach unijnych),
 • Wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – nasza prowizja jest wartością procentową liczoną od przyznanego dofinansowania,
 • Wewnętrznej prognozy zespołu co do prawdopodobieństwa otrzymania dotacji

Po ustaleniu warunków przystępujemy wspólnie do pracy. Najpierw dogłębnie poznajemy projekt i, gdy jest taka potrzeba, analizujemy go z odpowiednimi specjalistami. Na tej bazie tworzona jest cała dokumentacja, począwszy od biznesplanu po wszystkie aneksy do wniosku. Dokładnie wygląda to tak:

 1. Rozpoznanie tematu
 2. Propozycja źródła finansowania
 3. Pozyskanie niezbędnych informacji
 4. Analiza techniczna i finansowa projektu
 5. Stworzenie wniosku i wymaganej dokumentacji dodatkowej
 6. Pozytywna ocena
 7. Kontraktacja dotacji
 8. Wspólna realizacja wniosku (we wcześniej uzgodnionych obszarach)

Jeśli jesteś zainteresowany finansowaniem z Assiduus Dotacje,
bądź masz pytania – skontaktuj się.

Assiduus