Oferta | Assiduus Dotacje
16270
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16270,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
Doradztwo Biznesowe

Misją Assiduus Dotacje jest świadczenie kompleksowego doradztwa biznesowego, w tym pomoc podmiotom z sektora MŚP w dostępie do środków zewnętrznych w postaci instrumentów preferencyjnych
pochodzenia unijnego oraz kapitału prywatnego.

doradztwo biznesowe i unijne wykres usług konsultingowych
Usługi konsultingowe

Naszą misją jest kompleksowa obsługa konsultingowa
przedsiębiorców na najwyższym poziomie jakości.

W ramach naszej działalności:
 • Zajmujemy się pozyskiwaniem środków finansowych z rynku komercyjnego,
 • Zajmujemy się pozyskaniem finansowania zwrotnego na zasadach preferencyjnych z dostępnych programów rządowych lub unijnych,
 • zajmujemy się opracowaniem dokumentacji wymaganej na każdym z etapów pozyskiwania środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
 • przygotowujemy biznes plany wraz z dodatkową dokumentacją w ramach procesu pozyskiwania finansowania na planowaną inwestycję,
 • wykonujemy wyceny przedsiębiorstw i majątku (w tym nieruchomości),
 • świadczymy usługi w zakresie doradztwa i zarządzania inwestycyjnego,
 • realizujemy specjalistyczne ekspertyzy i raporty w zakresie budownictwa i ochrony środowiska sporządzane przez uprawnionych ekspertów,
 • wykonujemy strategie rozwoju, plany rozwoju lokalnego, wieloletnie plany inwestycyjne.

assiduus dotacje unijne logo
Doradztwo Unijne

Głównym profilem działalności firmy są usługi konsultingowe związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej, wymaganej w procesie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Portfolio inwestycyjne Assiduus Dotacje w zakresie doradztwa inwestycyjnego przy obsłudze projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach wcześniejszej perspektywy wynosi ponad 50 mln PLN.

 

W świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz niepowtarzalnej okazji wynikającej z wysokości przyznanej Polsce puli środków wsparcia na lata 2014-2020 (83 mld EUR).

 

Firma Assiduus Dotacje oferuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego w tym:

 

 • identyfikację i dopasowanie odpowiednich programów do indywidualnych potrzeb Beneficjenta,
 • pełne wsparcie informacyjne w zakresie zasad funkcjonowania i otrzymywania środków pomocowych,
 • weryfikację kształtu projektu pod kątem wytycznych do odpowiedniego programu operacyjnego (harmonogram, zakres prac, kwalifikowalność kosztów) w celu zwiększenia szans na pozyskanie dotacji,
 • opracowanie i złożenie wniosku o udzielenie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami do krajowych i międzynarodowych instytucji finansujących,
 • zarządzanie projektami dofinansowanymi ze środków pomocowych,
 • opracowanie i złożenie dokumentacji rozliczeniowej.

 

Nasi konsultanci w sposób profesjonalny sporządzają dokumentację wymaganą na wszystkich etapach procedury pozyskiwania dotacji ze środków unijnych, tj.:

 

 • karty projektu/fiszki projektowe/matryce logiczne,
 • wnioski aplikacyjne,
 • studia wykonalności,
 • raporty oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • dokumentacje przetargowe,
 • raporty rozliczeniowe,
 • plany rozwoju lokalnego,
 • wieloletnie plany inwestycyjne.

 

Gwarantujemy profesjonalne i szybkie wykonanie dokumentacji zgodnej ze wszystkimi standardami i procedurami wymaganymi przez Unię Europejską i instytucje wdrażające poszczególne programy operacyjne i pomocowe.

Biznes plany

Biznes plan to podstawowy dokument sporządzany w sytuacji planowania nowej inwestycji rozwojowej, poszerzania działalności gospodarczej, zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Jest on niezbędny przy ubieganiu się o kredyty inwestycyjne, dotacje oraz fundusze zewnętrzne na realizację własnych projektów. Dokument ten służy do oceny danego projektu przez potencjalnych inwestorów udziałowych, banki, czy ekspertów kwalifikujących projekty do dofinansowania.

Studia wykonalności

Firma Assiduus Dotacje przygotowuje studia wykonalności dla projektów inwestycyjnych. Studium wykonalności jest dokumentem, którego celem jest udzielenie odpowiedzi na podstawowe z punktu widzenia Inwestora pytania:

 

 • Czy projekt jest możliwy do zrealizowania pod względem technicznym i czy wybrane rozwiązania są optymalne?
 • Czy Inwestor jest w kondycji finansowej umożliwiającej finansowanie inwestycji z własnego budżetu i/lub z pomocą innych źródeł finansowania (kredyty, dotacje, pomoc unijna)?
 • Czy przedsięwzięcie odpowiada na potrzeby rynku?
Wyceny

Assiduus Dotacje specjalizuje się w kompleksowej wycenie podmiotów gospodarczych, ich części lub majątku, a także w wycenach nieruchomości. W naszej ofercie zawiera się również wycena wartości niematerialnych i prawnych.

 

W gospodarce rynkowej, gdzie zmiany własnościowe są sprawą dość naturalną, prawidłowa wycena firmy jest podstawą określenia ceny transakcyjnej. Dlatego też w naszej firmie proces wyceny przedsiębiorstwa prowadzony jest przez pryzmat celu wyceny, jak również charakteru stron zainteresowanych jej wynikami.

Plany i strategie

Assiduus Dotacje świadczy usługi w zakresie sporządzania planów oraz strategii rozwojowych zarówno na potrzeby samorządów jak i podmiotów gospodarczych. Pomagamy naszym Klientom określić cele strategiczne oraz sposoby ich realizacji, pozwalające na spójne realizowanie bieżących zadań oraz długofalowy rozwój.

 

Przy opracowywaniu planów i strategii konsekwentnie przestrzegamy wysokiego standardu jakości, dzięki czemu przyczyniamy się do skutecznej realizacji bieżących zadań oraz planowanych inwestycji jednostek samorządowych czy też budowania pozycji rynkowej i wizerunku przedsiębiorstw w długim okresie.

Ekspertyzy i raporty

Firma Assiduus Dotacje świadczy usługi w zakresie opracowań, ekspertyz, orzeczeń i opinii w pełnym zakresie budownictwa. Wykonujemy raporty i oceny oddziaływania na środowisko. Sporządzamy raporty i analizy finansowe. Zakres naszej działalności obejmuje również wyceny i opinie techniczne ruchomości, w tym środków trwałych sklasyfikowanych w grupach od 3-8 PKŚT (maszyn, urządzeń specjalistycznych, środków transportowych i innych).

 

Wykonywane przez nas opracowania są sporządzane ściśle pod kątem potrzeb Klienta oraz aktualnych wymogów formalnych odpowiednich dla danego rodzaju dokumentów. Są one wykorzystywane jako załączniki do wniosków aplikacyjnych do funduszy unijnych, wniosków kredytowych, projektów architektoniczno-budowlanych, projektów wykonawczych, itp.

 

W zależności od potrzeb Klienta wykonujemy m.in.:

 

 • Ekspertyzy i opinie techniczno-budowlane;
 • Opinie techniczne i wyceny dot. maszyn i urządzeń;
 • Raporty i oceny oddziaływania na środowisko;
 • Raporty i analizy finansowe.
 • Opinie sądowe

 

Wykonywane przez Assiduus Dotacje ekspertyzy i opracowania pozwalają na wszechstronną ocenę problemu zarówno od strony technicznej jak i ekonomicznej, rozważenie alternatywnych rozwiązań, identyfikacje mocnych i słabych stron projektu oraz podjęcie właściwych decyzji inwestycyjnych.

Analizy i badania

Celem Assiduus Dotacje jest wsparcie doradcze naszych Klientów umożliwiające im podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych oraz wdrażanie rozwiązań wspierających ich rozwój oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Restrukturyzacja finansowa, kompleksowe doradztwo przy pozyskania finansowania przy emisji

Assiduus Dotacje oferuje swoim Klientom kompleksową pomoc w pozyskiwaniu finansowania zarówno bieżącej działalności jak również nowych projektów czy inwestycji. Assiduus Dotacje tworzy nowoczesne rozwiązania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Oferujemy przygotowanie planu restrukturyzacji finansowania jednostki, a następnie przeprowadzenie procesu emisji obligacji lub negocjacji umów kredytowych. Przedsiębiorstwom oferujemy pełną gamę produktów dostosowaną do ich potrzeb. Na podstawie wniosków z naszych analiz zajmujemy się również wdrażaniem optymalnych rozwiązań poprzez uzyskiwanie finansowania, zabezpieczeń, poręczeń czy dotacji.

Jeśli jesteś zainteresowany finansowaniem z Assiduus Dotacje,
bądź masz pytania – skontaktuj się.

Assiduus