Wybrane Projekty | Assiduus Dotacje
16223
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16223,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
Projekty zrealizowane
przez zespół Assiduus Dotacje
Nazwa działania: PO KL 2.2.1

Nazwa beneficjenta: BQJ Systemy Jakości Jacek Chmiel, nr projektu: 22/11/KSU/2011/POKL/02_05, tytuł projektu: „Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska”, wartość projektu: 369 131 zł, uzyskane dofinansowanie: 369 131 zł

 

Nazwa beneficjenta: SCC Sp. z o.o., nr projektu: 8 DPU/P02/62/2013/POKL/01/07, tytuł projektu: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną”, wartość projektu: 482 000 zł, uzyskane dofinansowanie: 482 000 zł

Nazwa działania: PO IG 4.3

Nazwa beneficjenta: Galwa-Met Frankowski Romuald, nr projektu: POIG.04.03.00-00-376/11-01, tytuł projektu: „Wdrożenie technologii produkcji śrub wyciskanych z pokryciem pasywnym dla branży energetycznej”, wartość projektu: 1 454 000 zł, uzyskane dofinansowanie: 727 000 zł

 

Nazwa beneficjenta: Gaweł Zakład Produkcji Śrub S.A., nr projektu: POIG.04.03.00-00-344/11-04, tytuł projektu: „Wdrożenie technologii produkcji wyrobów złącznych z gwintem ALFA tech”, wartość projektu: 6 420 000 zł, uzyskane dofinansowanie: 3 852 000 zł

Nazwa działania: PO IG 4.5.2

Nazwa beneficjenta: Synektik S. A., nr projektu: POIG.04.05.02-00-010/12-02, tytuł projektu: „Uruchomienie CBR do opracowania radiofarmaceutyków w Warszawie”, wartość projektu: 18 051 849 zł, uzyskane dofinansowanie: 7 338 150 zł

 

Nazwa beneficjenta: EMC Silesia Sp. z o.o., nr projektu: POIG.04.05.02-00-022/12-06, tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego wyrobów i usług ortopedycznych w Katowicach”, wartość projektu: 8 498 970 zł, uzyskane dofinansowanie: 3 399 588 zł

Nazwa działania: PO IG 5.1

Nazwa beneficjenta: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (IZTECH), nr projektu: POIG.05.01.00-00-004/12-04, tytuł projektu: „Rozwój powiązania Zielona Kuźnia poprzez inwestycje w zaawansowane laboratoria”, wartość projektu: 16 319 809 zł, uzyskane dofinansowanie: 15 278 334 zł

Nazwa działania: GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych

Nazwa beneficjenta: PGNiG Technologie S.A. – Lider projektu, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn – Partner nr 1, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej – Partner nr 2, nr projektu: 213877, tytuł projektu: „Opracowanie i wdrożenie turboekspandera do produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii rozprężania gazu”, wartość projektu: 2 865 000 zł, uzyskane dofinansowanie: 2 341 900 zł

Nazwa działania: Patent Plus

Nazwa beneficjenta: Gaweł Zakład Produkcji Śrub S.A., nr projektu: PP3/W-07/D-788/2015, tytuł projektu: „Wsparcie przygotowania i zgłoszenia zastrzeżenia patentowego w trybie PCT dla śruby bimetalowej z wykorzystaniem technologii nanopołączeń wysokich energii”, wartość projektu: 520 125 zł, uzyskane dofinansowanie: 245 707 zł

Nazwa działania: RPO WM 2.1

Nazwa beneficjenta: Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, nr projektu: RPMA.02.01.00-14-051/11, tytuł projektu: „Informatyzacja diagnostyki obrazowej i świadczeń medycznych do poprawy obsługi pacjentów Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”, wartość projektu: 2 777 340 zł, uzyskane dofinansowanie: 2 360 739 zł

Nazwa działania: PO IŚ 12.1

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku, nr projektu: WNDPOIS.12.01.00-00-263/08, tytuł projektu: „Rozbudowa pracowni diagnostyki obrazowej i wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego na potrzeby mieszkańców i turystów Bieszczad”, wartość projektu: 8 930 205 zł, uzyskane dofinansowanie: 7 586 849 zł

 

b) rozliczenie projektu – koordynacja oraz kontakt z instytucją wdrażającą, nadzór dokumentacji projektowej, przygotowanie okresowych wniosków o płatność oraz sprawozdań, przygotowanie aneksów, promocja projektu

Nazwa działania: PO IG 1.4

Nazwa beneficjenta: POLTOPS Sp. z o.o., nr projektu: POIG.01.04.00-08-002/11-05, tytuł projektu: „Opracowanie skonsolidowanych agrokompozytów z naturalnych odpadów włóknistych do ulepszania gleby”, wartość projektu: 4 092 087 zł, uzyskane dofinansowanie: 1 655 615 zł

Nazwa działania: PO KL 2.2.1

Nazwa beneficjenta: SCC Sp. z o.o., Nr projektu: 8 DPU/P02/62/2013/POKL/01/07, tytuł projektu: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną”, wartość projektu: 482 000 zł, uzyskane dofinansowanie: 482 000 zł

Nazwa działania: PO IG 3.3.2

Nazwa beneficjenta: Slisz Consulting, nr projektu: POIG.03.03.02-00-167/10-02, tytuł projektu: „Pozyskanie finansowania na innowacyjny system informatyczny dla SCC poprzez NC”, wartość projektu: 639 600 zł, uzyskane dofinansowanie: 260 000 zł

Nazwa działania: PO IG 4.3

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Galwa-Met” Frankowski Romuald, nr projektu: POIG.04.03.00-00-376/11-01, tytuł projektu: „Wdrożenie technologii produkcji śrub wyciskanych z pokryciem pasywnym dla branży energetycznej”, wartość projektu: 1 454 000 zł, uzyskane dofinansowanie: 727 000 zł

 

Nazwa beneficjenta: Gaweł Zakład Produkcji Śrub S.A., nr projektu: POIG.04.03.00-00-344/11-04, tytuł projektu: „Wdrożenie technologii produkcji wyrobów złącznych z gwintem ALFA tech”, wartość projektu: 6 420 000 zł, uzyskane dofinansowanie: 3 852 000 zł

Nazwa działania: PO IG 4.5.2

Nazwa beneficjenta: American Heart of Poland S.A., nr projektu: POIG.04.05.02-00-100/09-02, Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w American Heart of Poland Sp. z o.o.”, wartość projektu: 18 156 875 zł, uzyskane dofinansowanie: 9 078 437 zł

 

Nazwa beneficjenta: Gaweł Zakład Produkcji Śrub S.A., nr projektu: POIG.04.05.02-00-102/09-07, tytuł projektu: „Uruchomienie centrum badawczo-rozwojowego w firmie Gaweł ZPŚ”, wartość projektu: 27 533 550 zł, uzyskane dofinansowanie: 13 431 000 zł

 

Nazwa beneficjenta: Synektik S. A., nr projektu: POIG.04.05.02-00-010/12-02, tytuł projektu: „Uruchomienie CBR do opracowania radiofarmaceutyków w Warszawie”, wartość projektu: 18 051 849 zł, uzyskane dofinansowanie: 7 338 150 zł

 

Nazwa beneficjenta: EMC Silesia Sp. z o.o., nr projektu: POIG.04.05.02-00-022/12-06, tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego wyrobów i usług ortopedycznych w Katowicach”, wartość projektu: 8 498 970 zł, uzyskane dofinansowanie: 3 399 588 zł

Nazwa działania: PO IG 8.2

Nazwa beneficjenta: WWW.OSMO.PL Krystyna Zawidniak, nr projektu: POIG.08.02.00-24-029/12-00, tytuł projektu: „Wdrożenie platformy biznesowej do sprzedaży i świadczenia usług uzdatniania wody pomiędzy OSMO i kontrahentami”, wartość projektu: 383 600 zł, uzyskane dofinansowanie: 221 400 zł

Nazwa działania: PO KL 2.2.1 Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne

Nazwa beneficjenta:  Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.  – kwota dofinansowania: 600 000 zł. Ponadto wykonanie usług w postaci systemu jakości zarzadzania wg standardu KSU

Nazwa działania: PO KL 2.2.1 Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne

Nazwa beneficjenta:  Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.   – kwota dofinansowania: 600 000 zł. Ponadto wykonanie usług w postaci systemu jakości zarzadzania wg standardu KSU

 

Nazwa działania: SPO WKP Priorytet 1. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu.

 

Nazwa Beneficjenta: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych. Kwota dofinansowania: 15 mln zł.

Jeśli jesteś zainteresowany finansowaniem z Assiduus Dotacje,
bądź masz pytania – skontaktuj się.

Assiduus