Programy Unijne | Assiduus Dotacje
17432
page-template-default,page,page-id-17432,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Programy Unijne

SZYBKA ŚCIEŻKA

 

ILE (wartość projektu):  50 mln EUR

 

MAKS. % DOFINANSOWANIA:

 • 80 % – badania przemysłowe
 • 60 % – prace rozwojowe
 • 90 % – prace przedwdrożeniowe
 • 50 % – usługi doradcze

 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE:

 • wynagrodzenia zespołu badawczego;
 • amortyzacja/leasing urządzeń laboratoryjnych, badawczych;
 • zakup preparatów, materiałów na cele badań;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • zakup elementów na stałe zainstalowanych w prototypie.

 

BADANIA NA RYNEK – 500 mln PLN na wdrożenie wyników prac B+R (wdrożenie innowacji technologicznych, będących wynikiem prac B+R)

 

ILE (wartość projektu): 1 mln PLN – 50 mln EUR

 

MAKS. % DOFINANSOWANIA:

 • 45 % – prace rozwojowe
 • 50 % – usługi doradcze
 • 70 % – zgodnie z mapą regionalnej pomocy inwestycyjnej

 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE:

 • zakup nieruchomości (maks. 10 % wartości projektu);
 • zakup środków trwałych;
 • zakup usług doradczych.

 

GO TO BRAND – EXPO 2020

 

ILE (wartość projektu): 1 mln PLN

 

MAKS. % DOFINANSOWANIA: 85 % (maks. wartość dofinasowania – 425 670 PLN)

 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP;
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy;
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach.

 

INTERNACJONALIZACJA MŚP (POLSKA WSCHODNIA)

 

MAKS. % DOFINANSOWANIA: 85 % (maks. dofinansowanie – 800 000 PLN)

 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE:

 • usługi doradcze dot. opracowania nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa;
 • usługi związane z wdrożeniem nowego modelu biznesowego
 • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

 

DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW „DOSTĘPNOŚĆ PLUS”

 

ILE (wartość projektu): 60 000 – 1 500 000 PLN

 

MAKS. % DOFINASOWANIA: do 85% na proces wzorniczy i maks. 55% na inwestycję

 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE:

 • opracowanie nowego projektu wzorniczego;
 • zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu.
Assiduus