Kredyty Korporacyjne | Assiduus Dotacje
16371
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16371,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
Kredyty Korporacyjne
Kredyty Obrotowe

Przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, na przykład pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, zakupu drobnego wyposażenia itp. Kredyty obrotowe pozwalają przedsiębiorstwu zapewnić płynność finansową – czyli umożliwiają regulowanie bieżących zobowiązań przy braku gotówki, która jest zamrożona np. w należnościach od dłużników.

assiduus dotacje unijne logo

assiduus dotacje unijne logo
Kredyty Inwestycyjne

Przeznaczane na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych.

 

Warunkiem uzyskania kredytu inwestycyjnego jest pozytywny wynik prowadzonej przez bank analizy ekonomiczno-finansowej kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Udzielając kredytów inwestycyjnych, bank zwykle wymaga udziału własnego przedsiębiorstwa, co redukuje ryzyko kredytowe ponoszone przez bank. Większe kredyty inwestycyjne często mają formę kredytów konsorcjalnych.

Jeśli jesteś zainteresowany finansowaniem z Assiduus Dotacje,
bądź masz pytania – skontaktuj się.

Assiduus