531 444 447 795 780 210

ASSIDUUS od 10 lat z sukcesem wspiera Klientów w finasowaniu inwestycji i rozwoju. Doradziliśmy ponad 100 firmom
i zrealizowaliśmy projekty o wartości ponad 380 mln PLN.


Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie biznesowym. Pozyskujemy fundusze unijne na projekty rozwojowe dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych z sektora MŚP.


Nasi Eksperci posiadają kilkudziesięcioletnie doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji i grantów na realizację projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, wzorniczych, eksportowych oraz budowy farm fotowoltaicznych i optymalizacji energetycznej przedsiębiorstw (w tym termomodernizacji).

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ Z EKSPERTEM

TWÓJ EKSPERT OD DOTACJI

UWAGA!!! Ostatnie nabory w 2020 roku

KREDYT TECHNOLOGICZNY

nabór do

30.12.20 r.

ILE (wartość projektu): BRAK OGRANICZEŃ KWOTOWYCH

% DOFINASOWANIA: do 70% dla wydatków inwestycyjnych

NA CO:


  • zakup środków trwałych oraz koszty ich transportu,
  • roboty i materiały budowlane;,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli.

DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

nabór do

28.02.21 r.

ILE (wartość projektu): 60 000 – 1 500 000 PLN

% DOFINASOWANIA: do 85% na proces wzorniczy i do 55% na inwestycję

NA CO:


  • opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt;
  • zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

UMÓW SIĘ na konsultację

dotacje@assiduus.pl - Tytuł e-mail: Konsultacja - Rozwój 2020

Umów się na bezpłatną konsultację

Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa

531 444 447 795 780 210

Gwarantujemy:

Profesjonalne doradztwo biznesowe
i inwestycyjne

Przygotujemy dla Ciebie kompleksowy plan rozwoju i pomożemy wdrożyć najkorzystniejsze rozwiązania dla Twojej firmy.

Opracujemy dla Ciebie kompletną dokumentację projektową,
w tym wniosek, biznesplan, agendę badawczą, studium wykonalności, plany rozwoju eksportu.

Opracowanie koncepcji projektu
i dokumentacji aplikacyjnej

Monitorujemy proces oceny Twojego projektu, zarówno na etapie formalnym, jak i merytorycznym. Przygotujemy uzupełnienia, odpowiedzi na uwagi oraz przeszkolimy Twój Zespół do udziału w Panelu Ekspertów.

Monitoring oceny dokumentacji aplikacyjnej

Prawidłowe rozliczenie wydatków gwarantuje sukces Twojego projektu. Dopilnujemy, żebyś uniknął nieprawidłowości
w realizacji projektu i zwrotu dotacji.

Rozliczanie projektów

Nasze mocne strony:

Kompleksowość świadczonych usług

W ramach partnerskiej współpracy otrzymujesz od naszych Ekspertów kompleksowe wsparcie doradcze, począwszy od analizy możliwości i szans pozyskania dotacji, poprzez opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, pełną koordynację wszystkich działań oraz skuteczne rozliczenie dotacji.

Wysoka skuteczność pozyskiwania dotacji jest efektem wieloletniego doświadczenia i współpracy z różnymi Instytucjami Oceniającymi. Dzięki ciągłemu poszerzaniu wiedzy i konsultacjom eksperckim doskonale znamy zasady i najlepsze praktyki dotacyjne. Opracowując Twój projekt unikniemy błędów,
które popełnili inni przedsiębiorcy podczas wnioskowania.

Skuteczność działania

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie naszych Ekspertów
w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz dziesiątki opracowanych, zrealizowanych i rozliczonych projektów są zabezpieczeniem
i gwarancją najlepszych, praktycznych kompetencji dla Twojego projektu.

Wiedza i doświadczenie

Potencjał przedsięwzięcia oceniamy na etapie wstępnej analizy Klienta oraz jego pomysłu na projekt. Podejmujemy współpracę, gdy projekt ma realne szanse na uzyskanie dofinansowania.

Gwarancja sukcesu

PROCES aplikowania:

Pierwszy kontakt

Spotkanie online

Konsultacje eksperckie
i rozmowa o współpracy

Umowa

Złożenie wniosku
o dofinansowanie

Ocena formalna

Ocena merytoryczna

Lista rankingowa

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ Z EKSPERTEM

WPISZ PONIŻSZE DANE:

Zapoznaj się z polityką prywatności

CONSULTING

DOTACJE

ENERGIA

ELEKTOROWNIE SŁONECZNE

UBEZPIECZENIA
I FINANSE

OPIEKA MEDYCZNA

PIERWSZE KOMPLEKSOWE

Doradztwo Biznesowe w Polsce

CERTYFIKAT Wiarygodne Przedsiębiorstwo

NAGRODA WIKTORIA ZNAK JAKOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW XXII EDYCJI 2019

Status: Lider Doradztwa Biznesowego

www.assiduus.pl