Jak otrzymać powyżej 1 MLN PLN dotacji na rozwój firmy ?

Wtorek 12.01.2021

Godz: 10.00 - 11.00

OSTATNIA SZANSA DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW NA UZYSKANIE DOTACJI

V

EDYCJA

Ostatnia edycja

min. 1 MLN PLN

Godz: 10.00 - 11.00

Sprawdź na mapie

JAK OTRZYMAĆ

DOTACJI

na rozwój firmy?

WEBINAR

ZAPISZ SIĘ
na wydarzenie

PATRONAT MEDIALNY

Wtorek 19.01.2021

Informacje o najbliższym webinarze

Webinar prezentujący konkursy dotacyjne:

"Szybka ścieżka poddziałanie 1.1.1",
"Go to brand – EXPO.Dubai"
"Internacjonalizacja w ramach Programu Polska Wschodnia"

Wtorek 19.01.2021

Godz: 10.00 - 11.00

Eksperci z ASSIDUUS EUROPE FUND opowiedzą Ci o tym jak pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych na rozwój Twojej firmy. Na webinarze dowiesz się o najbliższych programach unijnych i warunkach, które musisz spełnić, aby skutecznie pozyskać środki.

OPIS WYDARZENIA
ONLINE

Webinar skierowany jest do firm produkcyjnych z sektora MŚP

ZAPRASZAMY W SZCZEGÓLNOŚCI:

PREZESÓW

WŁAŚCICIELI FIRM

DYREKTORÓW

KADRĘ ZARZĄDZAJĄCĄ

TYPY
PROJEKTÓW

DESIGN / WZORNICTWO
opracowanie i wprowadzenie na rynek produktu

PROMOCJA I EKSPORT
promocja i ekspansja na rynku polskim i zagranicznym

INWESTYCJE
wdrożenie produktów i procesów

BADANIA I ROZWÓJ
(B+R) opracowanie produktów i procesów

NA CO MOŻESZ PRZEZNACZYĆ ŚRODKI

UDZIAŁ W TARGACH I MISJACH GOSPODARCZYCH

DZIAŁANIA INFORMACYJNO PROMOCYJNE

WYNAGRODZENIA KADRY NAUKOWO-BADAWCZEJ

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

NIERUCHOMOŚCI

ŚRODKI TRWAŁE

USŁUGI DORADCZE

Prelegenci

Ekspert ds. Finansowania Unijnego

Adam Jeż

Manager ds. projektów rozwojowych z 17-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami dofinansowanymi. W latach 2003 – 2015 koordynował, rozliczał i zarządzał jako Kierownik przedsięwzięciami różnej wielkości – od informatycznych o budżetach kilkumilionowych, do społecznych czy badawczo-rozwojowych o budżetach kilkudziesięciomilionowych, na łączną kwotę prawie 400 mln PLN. Jako konsultant bardzo dużą wagę przywiązuje do zrozumienia potrzeb i wyzwań klientów, aby realizować projekty zapewniające trwały efekt dla biznesu klienta. Wykorzystuje do tego wieloletnie doświadczenie w audycie unijnym i business consultingu (ponad 4000 analiz potrzeb i planów rozwojowych przedsiębiorstw) oraz aplikowaniu w konkursach dotacyjnych różnego typu. Doradzał przedsiębiorcom i jednostkom naukowym działającym w branżach m.in. IT, technologicznej, farmaceutycznej, lotniczej, kreatywnej i energetyki (w tym OZE). Finansowanie pozyskane przy jego udziale przekroczyło 350 mln PLN.

Ekspert ds. Finansowania Unijnego

Jacek Mizera

Od stycznia 2005 roku związany z projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Pracownik Instytucji Wdrażających; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współpracownik Narodowego Centrum Badan i Rozwoju. Podczas pracy zawodowej ukończył studia podyplomowe „Dla analityków bankowych", „Ewaluacji programów finansowanych ze środków UE", „Rynki kapitałowe i projekty rozwojowe firm" oraz Podyplomowe Studia Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości (Szkoła Główna Handlowa i Akademia Leona Koźmińskiego). Uzyskał także kod zawodu 241104 („Specjalista ds. rachunkowości inwestycyjnej") wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Manager ds. projektów rozwojowych z 17-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami dofinansowanymi. W latach 2003 – 2015 koordynował, rozliczał i zarządzał jako Kierownik przedsięwzięciami różnej wielkości – od informatycznych o budżetach kilkumilionowych, do społecznych czy badawczo-rozwojowych o budżetach kilkudziesięciomilionowych, na łączną kwotę prawie 400 mln PLN. Jako konsultant bardzo dużą wagę przywiązuje do zrozumienia potrzeb i wyzwań klientów, aby realizować projekty zapewniające trwały efekt dla biznesu klienta. Wykorzystuje do tego wieloletnie doświadczenie w audycie unijnym i business consultingu (ponad 4000 analiz potrzeb i planów rozwojowych przedsiębiorstw) oraz aplikowaniu w konkursach dotacyjnych różnego typu. Doradzał przedsiębiorcom i jednostkom naukowym działającym w branżach m.in. IT, technologicznej, farmaceutycznej, lotniczej, kreatywnej i energetyki (w tym OZE). Finansowanie pozyskane przy jego udziale przekroczyło 350 mln PLN.

Ekspert ds. Finansowania Unijnego

Adam Jeż

Ekspert w zakresie przygotowywania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (Regionalne Programy Operacyjne, Programy Operacyjne: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Wiedza Edukacja Rozwój). Specjalizuje się w projektach badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych i szkoleniowych. Swoje doświadczenie zdobyła współpracując z jednostkami samorządowymi oraz przedsiębiorcami z sektora produkcyjnego, usługowego i szkoleniowego. W Grupie Assiduus odpowiada za kompleksową obsługę projektów, począwszy od szczegółowej analizy możliwości otrzymania dofinansowania, przez przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, merytoryczne wsparcie podczas realizacji i rozliczenia projektu.

Ekspert ds. Finansowania Unijnego

Aleksandra Bazan

Ekspert ds. Finansowania Unijnego

Jacek Mizera

Od 10 lat zajmuje się pozyskiwaniem dotacji i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Jest autorem kilkudziesięciu dokumentacji aplikacyjnych. W ramach swojej kariery zawodowej pracowała dla firm doradczych i beneficjentów projektów objętych dotacjami, a jej klientami były zarówno duże przedsiębiorstwa, firmy z sektora MŚP, jak i jednostki publiczne. Specjalizuje się w przygotowywaniu wniosków dla projektów badawczo-rozwojowych, polegających na opracowywaniu i wdrażaniu światowych innowacji w wielu branżach, w tym: w medycynie, usługach laboratoryjnych, produkcji przemysłowej, ekologii. Oprócz pisania wniosków aplikacyjnych wspiera klientów w nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy z jednostkami naukowymi, uczelniami wyższymi oraz kancelariami patentowymi.

Ekspert ds. Finansowania Unijnego

Kinga Ladachowska

Od stycznia 2005 roku związany z projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Pracownik Instytucji Wdrażających; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współpracownik Narodowego Centrum Badan i Rozwoju. Podczas pracy zawodowej ukończył studia podyplomowe „Dla analityków bankowych", „Ewaluacji programów finansowanych ze środków UE", „Rynki kapitałowe i projekty rozwojowe firm" oraz Podyplomowe Studia Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości (Szkoła Główna Handlowa i Akademia Leona Koźmińskiego). Uzyskał także kod zawodu 241104 („Specjalista ds. rachunkowości inwestycyjnej") wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Specjalizuje się w kwestiach związanych z budżetowaniem inwestycji, prognozami finansowymi sprawozdań finansowych oraz rachunkami opłacalności inwestycji (metody dyskontowe). Prowadzi wystąpienia publiczne (prezentacje, szkolenia, warsztaty).

ZAPISZ SIĘ NA WYDARZENIE ONLINE

Liczba miejsc ograniczona

Do wydarzenia pozostało:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Godz: 10.00 - 11.00

Wtorek 19.01.2021