Doradztwo Strategiczne | Assiduus Dotacje
16450
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16450,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Doradztwo Strategiczne

Doradztwo w ramach planów i strategii dla jednostek samorządowych

W ramach doradztwa strategicznego wykonujemy następujące opracowania dla jednostek samorządowych:

 

  • Strategia rozwoju – ujmuje główne cele i uwarunkowania rozwoju danej jednostki samorządu terytorialnego w horyzoncie 10 – 15 lat, w zmieniających się uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych, przy czynnym uczestnictwie osób oraz instytucji publicznych i prywatnych, które pomagają w stworzeniu najlepszej strategii oraz są ważnymi uczestnikami jej realizacji. Strategia rozwoju jest programowaniem przyszłych działań. Jej istotą jest hierarchizacja celów, ponieważ nigdy nie ma możliwości realizacji wszystkich potrzeb. W pierwszym rzędzie należy więc realizować cele ułatwiające przyszły rozwój.
  • Plan rozwoju lokalnego – kluczowe narzędzie wspierające zarządzanie na poziomie samorządu. Określa strategię społeczno-gospodarczą jednostki samorządowej, wskazuje cele i kierunki zaangażowania środków z funduszy unijnych, krajowych lub własnych. Wyznacza on nie tylko ogólne cele (jak w przypadku strategii) lecz konkretne zadania, terminy realizacji, sposoby finansowania.
  • Wieloletni plan inwestycyjny – dokument zawierający listę zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji, wraz z harmonogramem rzeczowym i schematem ich finansowania w rozbiciu na poszczególne lata (4-6 lat). Hierarchia zadań inwestycyjnych określonych w WPI wynika z zastosowania kryteriów zawartych w strategii jednostki realizującej WPI. Plan ten jest podstawą przygotowania inwestycyjnej części budżetu w danym roku. Zapewnia on, że środki na projekty służące realizacji inwestycji strategicznych będą zagwarantowane w perspektywie wieloletniej.
doradztwo strategiczne dla firm w biznesie

Doradztwo w ramach planów i strategii dla podmiotów gospodarczych

Opracowania sporządzane na rzecz przedsiębiorców w zakresie doradztwa strategicznego:

 

  • Strategia rozwoju – obejmuje wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa (m.in. strategię produktowo-rynkową, marketingową, finansową, system organizacji i zarządzania). Strategia definiuje kierunki rozwoju przedsiębiorstwa oraz kluczowe kompetencje niezbędne do ich osiągnięcia, określa przejrzystą strukturę prowadzonej działalności, zapewnia spójność działań na poziomie strategicznym i operacyjnym.
  • Strategia marketingowa – obejmuje analizę sytuacji marketingowej w przedsiębiorstwie oraz program strategicznych działań marketingowych. Jest ona jednym z najważniejszych elementów ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Sporządzenie strategii marketingowej jest zasadne dla wszystkich firm, które w sposób świadomy i konsekwentny chcą budować swoją pozycję rynkową.
  • Plan marketingowy – gwarantuje dobór najskuteczniejszych działań marketingowych, adekwatnych do potrzeb i potencjału finansowego, umożliwia racjonalne zaplanowanie kosztów marketingu i rzetelną ocenę ich efektywności. Plan jest sporządzany głównie na zlecenie tych Klientów, którzy wprowadzają na rynek nowe produkty lub usługi czy też rozpoczynają nowy rodzaj działalności.
  • Strategie pozyskania kapitału – analiza potencjalnych możliwości pozyskania kapitału, która obejmie propozycję strategii jego uzyskania dla konkretnego przedsięwzięcia Klienta.

 

Jako doświadczeni doradcy strategiczni, przy opracowywaniu planów i strategii konsekwentnie przestrzegamy wysokiego standardu jakości, dzięki czemu przyczyniamy się do skutecznej realizacji bieżących zadań oraz planowanych inwestycji jednostek samorządowych czy też budowania pozycji rynkowej i wizerunku przedsiębiorstw w długim okresie.

Jeśli jesteś zainteresowany finansowaniem z Assiduus Dotacje,
bądź masz pytania – skontaktuj się.

Assiduus